Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

April 12, 2019 @ 6:00 pm - 9:00 pm

Join us for the launch of Photography Collective Phrame, and see their inaugural exhibition showing as part of Diffusion: Sound + Vision.

PHRAME is an informal and lively collective of people whose focus is on promoting and supporting the work of emerging female photographers in the South Wales area. This is partly to address the imbalance that currently exists: there is a shortage of opportunities for women to exhibit and publish their photographic work, and the collectives that have formed in Wales which are largely male-dominated. The collective’s aim is to raise the profile of work created by PHRAME members through exhibitions, talks, and mutual support. PHRAME also stages less conventional interventions and provocations to challenge unhelpful stereotyping, to ask important questions about the place and value of women’s practice, and to push the boundaries of photography in terms of process as well as artefact.

PHRAME was co-founded in 2018 by Celia Rose Jackson and Lisa Edgar, with the support of Lydia Pang. The collective is open to everyone, regardless of age, gender, race, class or creed. They offer a warm welcome, shared expertise and energy, and an inclusive atmosphere to all.

About ‘How We See It’

PHRAME brings together a number of active and emerging female photographers in this, their inaugural show as a collective, curated for Diffusion 2019. While the work on display is richly varied in content, there are some common strategies and modes of approach. A number of the exhibitors share a passion for documenting the world around them, and an interest in both story-telling and gathering the stories of others through engagement and interaction. There is also a preoccupation with the materiality of photography, notably analogue processes including the use of pinhole cameras, paper negatives and cyanotype. In some quarters there is, somewhat paradoxically, a sense of the inadequacy of the medium of photography to express fully the complexities of lived experience or of the world at large. This manifests itself in the use of mixed media and text to create complex, layered work that stretches conventional definitions of photography.

The interactivity of PHRAME’s approaches and practices, both individual and shared, directly references Nicolas Bourriaud’s theory of relational aesthetics, where the “artist” or facilitator is viewed as a catalyst for human interaction rather than being at the centre of the work. For PHRAME members, the unconventional use of the coffee bar, the disused shop or the converted church as social space is proving to be an inclusive and stimulating environment for the exploration of some key concerns within the photographic discourse.

Mae PHRAME yn gasgliad anffurfiol a bywiog o bobl sydd am ganolbwyntio ar hyrwyddo a chefnogi gwaith ffotograffwyr benywaidd sy’n dechrau ennill eu plwyf yn ardal De Cymru. Y bwriad, yn rhannol, yw mynd i’r afael â’r diffyg cydbwysedd sy’n bodoli ar hyn o bryd: Mae prinder cyfle i fenywod arddangos a chyhoeddi eu gweithiau ffotograffig, ac mae’r mentrau cydweithredol a ffurfiwyd yng Nghymru hyd yma’n cael eu llywio’n bennaf gan ddynion. Bwriad y fenter gydweithredol yma yw codi proffil y gwaith sy’n cael ei greu gan aelodau PHRAME trwy arddangosfeydd a sgyrsiau a thrwy gefnogi ein gilydd. Mae PHRAME hefyd yn llwyfannu ymyrraethau a digwyddiadau pryfocio llai confensiynol er mwyn herio ystrydebau a holi cwestiynnau pwysig am gyfraniad a gwerth ymarfer artistig menywod a gwthio ffiniau ffotograffiaeth o ran y broses a’r gwrthrych terfynnol.

Ffurfiwyd PHRAME yn 2018 ar y cyd gan Celia Rose Jackson a Lisa Edgar, gyda chefnogaeth Lydia Pang. Mae drws ein menter gydweithredol ar agor i bawb, waeth beth yw eu hoedran, rhyw, hil, dosbarth neu gredo. Ry’n ni’n cynnig croeso cynnes, cyfle i rannu arbenigeddau ac egni ac awyrgylch gynhwysol.

‘HOW WE SEE IT’
Menter gydweithredol gan ffotograffwyr benywaidd profiadol a rhai sy’n dechrau ennill eu plwyf yw PHRAME. Hon yw sioe gyntaf y fenter ac fe gafodd ei churadu’n arbennig ar gyfer Diffusion 2109. Er bod gweithiau’r arddangosfa’n cyflwyno rhychwant cyfoethog o wahanol arddulliau a chynwys, mae yma strategaethau a dulliau gweithio cyffredin hefyd: Mae nifer o’r artistiaid yn dewis dogfennu’r byd o’u cwmpas; mae nifer hefyd yn cyflwyno eu straeon eu hunain yn ogystal ag ymgysylltu a rhyngweithio i gasglu straeon gan bobl eraill. Hefyd, mae gogwydd pendant yma at fateroliaeth prosesau ffotograffiaeth – yn benodol, prosesau analog sy’n cynnwys defnyddio camerau twll-pin, negatifau papur a phroses cyanotype.

Yn baradocsaidd, mae rhai o’r artistiaid yn rhoi’r argraff nad yw cyfryngau ffotograffiaeth rhywsut yn ddigonol wrth geisio adlewyrchu a mynegi cymlethdodau profiadau bywyd neu’r byd yn gyffredinol. Amlygir hyn gan y defnydd o wahanol gyfryngau a thestun i greu gweithiau cymleth a haenog sy’n gwthio ffiniau diffiniadau confensiynol o ffotograffiaeth.

Mae natur ryngweithiol arddulliau ac ymarfer artistiaid PHRAME, fel unigolion a chydweithfa artistig, yn adlewyrchu theori Nicolas Bourriaud am estheteg berthynol – lle caiff yr ‘artist’ neu’r cyfryngwr ei ystyried yn gatalydd i ryngweithio dynol yn hytrach na bod yn ganolbwynt i’r gwaith. Mae aelodau PHRAME wedi ffeindio bod defnyddio lleoliadau angonfensiynol fel bar coffi, siop wag neu hen eglwys sydd wedi ei haddasu fel mannau cymdeithasol yn cynnig amgylchiadau cynhwysol a chyffrous i archwilio rhai o ystyriaethau allweddol y sgwrs ffotograffig.

Details

Date:
April 12, 2019
Time:
6:00 pm - 9:00 pm
Event Category: